©opyright by Simon

Millionaires valley - Údolie milionárov

For detailed information please contact me

Pre podrobné informácie ma kontaktujte


simonko.ok(pstruh)gmail.com
One day to experience that "Million dollar feeling" and then just have a beautiful life :)
Jedného dňa zažiť "miliónový pocit" a potom už len krásny život :)


1. Simon
2. Miluška
3. Kajka
4. Maroš
5. Táňa
6. reserved
7. ♥
8. MoJa
9. Jarko
10. Laci
11. Nika
12. Zuzik
13. -
14. Michal